Termeni și condiții

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Bine ați venit. Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului aicps.ro (denumit în continuare “Site”).

Conținutul propriu existent în Site este protejat prin drepturi de autor în condițiile legislației din țara noastră. Conținutul furnizat de utilizatori este protejat de drepturi de autor în condițiile legislației din țara noastră, titularii drepturilor fiind utilizatorii care au afișat conținutul.

Aveți permisiunea de a accesa Conținutul site-ului prin afișare pe echipamentul de acces (calculator, laptop, smartphone, tablete etc.) în scopul obținerii de informații pentru uz didactic și personal. Reproducerea în orice alte scopuri este permisă în condițiile în care se furnizează sursa, cu link și numai cu acordul expres, în scris, al autorilor.Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@aicps.ro si vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Utilizarea comercială a Conținutului afișat în Site este interzisă.

Alte utilizări ale Site-ului (realizarea de comentarii, discuții, publicarea opiniilor si sugestiilor, etc) sunt rezervate numai utilizatorilor înregistrați.

Ca regulă generală este interzisă orice utilizare care nu este conformă cu cele descrise anterior ca fiind permise. Anumite activități interzise în continuare pot constitui infracțiuni sau contravenții conform legislatiei din țara noastră. Ne rezervăm dreptul de a face, atunci când considerăm necesar, demersuri la autoritățile competente pentru a ne proteja interesele legale.

Este interzisă restricționarea, prin orice modalitate tehnică,a accesului altor persoane la Site. Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru modificarea, completarea, ștergerea Conținutului. Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru a face Site-ul inutilizabil sau pentru a-i îngreuna utilizarea (atacuri informatice).

Orice utilizare a Conținutului sau a Site-ului care încalcă prevederile din secțiunile anterioare va fi considerată abuz. Ne rezervăm dreptul de a lua orice măsură, pentru întreruperea abuzurilor, de a urma orice mijloc legal pentru pedepsirea persoanelor vinovate și pentru recuperarea oricărui prejudiciu. Ca măsură tehnică putem, printre altele, decide blocarea accesului anumitor utilizatori (prin restrictionarea IP-ului) la Site.

Conținutul Site-ului nu garantează obținerea unui anumit rezultat de către dumneavoastră, indiferent de scopul pe care-l urmăriți. Nu garantăm corectitudinea Conținutului (inclusiv faptul că a fost afisat in Site asa cum a intenționat autorul) sau aplicabilitatea acestuia la scopul pentru care doriți să-l utilizați.

În situația în care considerați că orice element de Conținut sau Site-ul este abuziv, imoral, ilegal, încalcă drepturile altor persoane (în special drepturi de proprietate intelectuală) ne puteti notifica acest lucru la office@aicps.ro.

În urma notificării vom analiza cele indicate și vom lua măsurile pe care le considerăm necesare.

Nu garantăm în mod absolut că Site-ul va functiona fără erori sau în mod continuu.

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții excludem orice răspundere contractuală sau delictuală față de dumneavoastră sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Site-ului sau a Conținutului.

Orice dispută legată de utilizarea Conținutului sau a Site-ului este de competența exclusivă a instanțelor din Romania și va fi rezolvată conform legislației Române aplicabile la momentul acesteia.

Vă mulțumim pentru utilizarea aicps.ro!