Politică de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal :

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal :
AICPS cu sediul în Şos. Pandurilor nr. 94, Bucureşti, Sector 5, Corp B, Et. 1, (denumit în continuare, “AICPS” sau “Operator”), în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.
• Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD)
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către AICPS poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: aicpsautorizari@gmail.com
• Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele personale prelucrate de către AICPS sunt: nume, prenume, domiciliu, serie si număr act identitate, cod numeric personal, adresa email personala sau profesionala, număr telefon personal sau profesional, orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate,“Date personale” comunicate de către dumneavoastră sau necesare îndeplinirii scopurilor enumerate (cum ar fi cont utilizator site AICPS, informații și noutăți, sondaje).
În sensul prezentei note informative, prelucrarea Datelor personale înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate cu utilizarea de procese automatizate și aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Vă informăm că aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.
• Scopul și baza juridică a prelucrării
AICPS va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:
• Pentru înscrierea, modificarea datelor, evidențierea dvs. ca membru,
• Cont de utilizator pe site-ul www.aicps.ro
• Simpozioane, conferințe organizate de AICPS sau colaboratori – parteneri ai AICPS;
• Informații și noutăți în domeniul legislației în construcții;
• Informații privind cotizațiile AICPS, încasare cotizații, facturare;
• Diverse sondaje în randul membrilor AICPS;

• La inscrierea pentru diversele cursuri organizate de AICPS impreuna cu colaboratorii nostri, pentru efectuarea diplomelor/certificatelor de participare.

Toate datele vor fi păstrate pe durata cât sunteți membru al asociației .
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru prelucrare automatizată, marketing direct și nici pentru realizarea de profiluri. Nu prelucrăm datele dvs. în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat.
Dacă sunteți utilizator al website-ului AICPS datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în office@aicps.ro și www.aicps.ro vor fi prelucrate în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact.
Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de adeziunea pe care ați completat-o la înscrierea în AICPS în virtutea căreia se efectuează prelucrarea datelor cu consimțământul liber exprimat, pentru buna informare a membrilor asociației.
Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional și celelalte condiții conform legii. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale, asigurând confidențialitatea datelor dvs. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne conforma obligației legale de a răspunde la cererile legale ale autorităților.
Vom revizui periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
Beneficiați de dreptul prevăzut de lege (de acces la aceste informații, de intervenție, de modificare/rectificare cu privire la datele pe care ni le furnizați.
Va informăm că aveți inclusiv posibilitatea legală să ne solicitați în scris limitarea prelucrărilor realizate de noi și inclusiv să solicitați ștergerea datelor.
Refuzul membrilor de a transmite către AICPS datele cu caracter personal și/sau de a permite prelucrarea de către AICPS a acestora conduce la imposibilitatea informării acestora în legătură cu activitatea AICPS, a încasării, facturării cotizațiilor, precum și a altor servicii conexe/similare, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online, oferite de platforma AICPS în funcție de serviciile de care beneficiază/poate beneficia fiecare membru în parte).
Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dvs., în condiții de siguranță cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.
Vă înștiințam că puteţi solicita orice informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la adresa de e-mail : aicpsautorizari@gmail.com sau la numarul de telefon : 021.412.02.04; 0788.35.96.96

Având în vedere prevederile Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), vă rugam să descărcați „Contractul de utilizare a datelor cu caracter personal afișare site AICPS” de aici: Solicitare acord GDPR membrii AICPS

După completarea și semnarea contractului vă rugăm să ne transmiteți o copie scanată pe adresa de e-mail: aicpsautorizari@gmail.com.

Vă mulțumim!